Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

mrozi
Wiem, jak to jest, kiedy ktoś odjeżdża. Tydzień piekła, potem przez tydzień przykro, potem zaczyna się zapominać, potem wydaje się, że to się nigdy nie zdarzyło, że zdarzyło się komuś innemu i człowiek wzrusza ramionami. I mówi sobie, takie jest życie, tak już musi być. Mówi same głupie rzeczy. Jakby czegoś na zawsze nie utracił.
— John Fowles - "Mag"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
mrozi
Wiem, jak to jest, kiedy ktoś odjeżdża. Tydzień piekła, potem przez tydzień przykro, potem zaczyna się zapominać, potem wydaje się, że to się nigdy nie zdarzyło, że zdarzyło się komuś innemu i człowiek wzrusza ramionami. I mówi sobie, takie jest życie, tak już musi być. Mówi same głupie rzeczy. Jakby czegoś na zawsze nie utracił.
— John Fowles - "Mag"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel

July 10 2015

mrozi
Reposted fromdreamadream dreamadream vianoisetales noisetales
mrozi
0307 3137

July 09 2015

mrozi
Reposted fromgruetze gruetze viamagolek22 magolek22
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viaincompleta incompleta

July 07 2015

mrozi

July 01 2015

mrozi
Wszystkie, nawet najmniej znaczące z pozoru decyzje mogą całkowicie odmienić losy ludzi. Do zmiany losu wystarczy mały, malutki kamyczek, o który ktoś się potknie i nawet go nie zauważy
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianivea nivea
mrozi
9094 33d1
Reposted fromsugarlife sugarlife viaMrrruk Mrrruk
mrozi
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viaathousandthoughts athousandthoughts
mrozi
5906 d4f7
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna via1901 1901

June 30 2015

mrozi
1324 5d64 500
Reposted fromsweet18 sweet18 viaAinsworthCass AinsworthCass
mrozi
8991 0b0e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mrozi
5787 a195
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartinif16 martinif16
mrozi
1784 30c0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
mrozi
mrozi
1608 5fc2 500
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove vianivea nivea
mrozi
0795 3bf9
Reposted fromrol rol

June 23 2015

mrozi
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viamaliwa maliwa
mrozi
8342 09ed
Reposted fromckisback ckisback viamaliwa maliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...